Joja Bodyfit

Vplyv svalstva na bolesti chrbtice a kĺbov

Chrbtica je dômyselným výtvorom biomechanickej architektúry stavcov, ktoré sú medzi sebou pospájané do pevného, pružného a pohyblivého stĺpca tak, aby chrbtica mohla plniť tri základné funkcie: statickú - zabezpečovať a udržovať vzpriamený stoj a držanie trupu, dynamickú - zabezpečovať pohyb a ochrannú - chrániť miechu a miechové korene.

Chrbtica je veľmi pohyblivá (najmä krčná a bedrová chrbtica), umožňuje nám rôzne pohyby hlavou a trupom.  Avšak jej ustavičná pohyblivosť na jednej strane a pohybová nečinnosť, jednostranné zaťaženie, dlhotrvajúca nesprávna poloha pri práci, športe, v spánku, prievan, chlad, tlak spôsobený váhou tela na strane druhej, môžu viesť  k jej opotrebovaniu a tým aj k veľmi častým bolestivým stavom.  
Hybným orgánom chrbtice ale aj celej kostry sú svaly. Ich stav výrazne ovplyvňuje funkčnosť chrbta a kĺbov.

V našej praxi sa stretávame s množstvom najrôznejších variant bolesti chrbtice, ktorých spoločným menovateľom sú: ochabnuté, skrátené, stuhnuté svaly, svalová dysbalancia (nesúmernosť svalovej sily, pružnosti, rozsahu jednotlivých svalov), obmedzený rozsah pohybov, vysunuté platničky, resp. blokovaný pohyb a pod.

Takmer denne k nám prichádzajú klienti s veľkými bolesťami krčnej chrbtice vyúsťujúcimi do bolestí hlavy, ramien, lakťov tŕpnucich rúk, alebo s bolesťami v oblasti bedrovej a krížovej chrbtice „vystreľujúcimi“ do bedrových kĺbov, stehien, kolien až chodidiel. Klienti s užívaním veľkého množstva utišujúcich a svalstvo uvoľňujúcich liekov, ba dokonca už s indikáciou operácie chrbtice – platničky alebo artritických kĺbov (ramien a kolien).
Samozrejme, ak je  operácia nevyhnutná a nie je už iná možnosť ako sa zbaviť bolesti chrbta, vylepšiť kvalitu života, tak je lepšie ju absolvovať.

My však máme skúsenosti, že  prevažná väčšina týchto bolestí nie je spôsobená vysunutou platničkou, artrózou, degeneráciou kostí a pod., aj keď sú diagnostikované, ale „len zlým stavom svalov“.

Zlý stav svalových štruktúr bráni vyživovaniu, okysličovaniu chrbtice, kĺbov a svalov, zbavovaniu sa solí a odpadových látok, premazávaniu kĺbových plôch, a tiež voľnému - fyziologicky správnemu pohybu chrbtice a kĺbov. Tým dochádza k zápalom kĺbov, kĺbových úponov a púzdier, k blokádam chrbtice, vysunutiu platničiek, degenerácii kostných   štruktúr a tlaku na nervové zakončenia, čo pociťujeme ako bolesť chrbta, tŕpnutie rúk alebo nôh a pod.

Preto aj nápravu tohto stavu vidíme v riešení svalového aparátu v súčinnosti s manipulačnými technikami na nápravu chrbtice a kĺbov.
My v našom Joja bodyfit štúdiu riešime problémy s pohybovým aparátom komplexne. Na základe vašich informácii o problémoch, ktoré vás v súvislosti s bolestivými stavmi pohybového aparátu trápia, vám ponúkneme typ masáže, ktorou by sme vám mohli pomôcť. 

V prípade rozsiahlejšieho problému, si najskôr urobíme anamnézu a potom palpačne vlastné zhodnotenie vášho stavu. Následne stanovíme celý postup riešenia vášho problému, ktorý  väčšinou začíname Dornovou manipulačnou technikou na zrovnanie chrbtice, dĺžky nôh, usadenie kĺbov a uvoľnenie svalov upínajúcich sa priamo na chrbticu.

Dornová metóda sa obvykle opakuje dvakrát, výnimočne aj viackrát. Po nej alebo ešte aj medzi  jednotlivými opakovaniami manipulácie vám odporučíme rôzne masáže na uvoľnenie kostrového svalstva (svalstva celého chrbta, rúk, nôh, ktoré súvisí s vašimi bolesťami)  a nápravu dysbalančných porúch (myofasciálna masáž, bankovanie, klasická masáž), kondičné cvičenie a rehabilitačné  cvičenie SM-systém MUDr. Smíška, magnetoterapiu, resp. reboxové prúdy.
Keď je potrebné, odporučíme vám na základe Indikácie pomocou Salvie  detoxikačnú kúru problémových štruktúr v podobe prírodných kvapiek MUDr. Jonáša.  

Dornovú metódu na riešenie problémov s bolesťami chrbtice, ramien, kolien a pod. sme začali využívať v roku 2006 a od roku 2010 sme sa stali aj odporučenými terapeutmi Dornovej metódy- školy Prouzová – Pury (www.dornova-metoda.cz) . Za toto celé obdobie sa nám podarilo pomôcť s problémami pohybového aparátu a tým vylepšiť kvalitu života viac ako trom tisícom klientov.