Joja Bodyfit

Reflexná masáž chodidiel
Written by Administrator
Wednesday, 27 February 2013 13:56

Reflexná masáž chodidiel je jednou z najúčinnejších metód alternatívnej medicíny.

Metóda reflexnej masáže chodidiel vychádza z poznatku, že všetky zakončenia ľudského tela vyúsťujú do reflexných plôšok, ktoré zodpovedajú príslušným orgánom alebo oblastiam tela. Reflexné plôšky celého tela sa nachádzajú na šlapajach chodidiel, takže chodidlo predstavuje zmenšený obraz ľudského tela. 

Tlačením a trením bodov na chodidle je možné veľmi spoľahlivo nájsť problémové miesta na ľudskom tele, pretože reflexné body na šľapaji chodidla pri stlačení reagujú bolestivo a tak prezrádzajú postihnuté svaly, kĺby alebo vnútorné orgány.

Z týchto dôvodov sa metóda reflexnej masáže chodidiel celkom spoľahlivo dá využívať aj pri diagnostike postačujúcej najmä pre terapiu.

Reflexnou terapiou možno pôsobenie nasmerovať presne na patričný orgán. Tlakom na danú plochu alebo bod sa prenáša signál na príslušný orgán. Účinok sa dostavuje okamžite, čo má veľký význam pri bolestiach alebo akútnych problémoch.

Reflexná masáž chodidiel je vhodná:

  • ako relaxačná masáž pri únave a bolesti nôh,
  • na odstránenie pocitu ťažkých nôh,
  • na zmiernenie bolesti chrbta a chrbtice,
  • na urýchlenie hojenia poúrazových alebo pooperačných  stavov

 

Kontraindikácie

  • Horúčky a infekčné ochorenia
  • Plesňové ochorenia nôh
Last Updated on Tuesday, 06 August 2013 07:58